גילה קדוש דדון - דוקטורנטית חינוך מיוחד

מהי הוראה מתקנת ?

הוראה מתקנת הנה הוראה המכוונת ישירות לצרכיו הייחודיים של התלמיד/סטודנט אשר מגלה קשיים בלימודיו שכתוצאה מכך נוצרים פערים בלמידתו שבגינם אינו מממש את הפוטנציאל הקוגניטיבי הקיים בו ולא עומד בציפיות הסביבה החינוכית ממנו. האמירה שתשמע באסיפת ההורים על פי רוב היא "התלמיד נבון אך לא ממש את מלוא הפוטנציאל והישגיו אינם משביעי רצון". מתוך ויקפדיה ערך הוראה מתקנת.

ההוראה המתקנת נחשבת כסיוע ושיקומו של התלמיד/סטודנט, לשם פיתוח יכולתו לנצל את כושרו ואת ידיעותיו, כך שיוכל לתפקד ביעילות ובצורה האופטימאלית ביותר בכיתתו ובחברת בני גילו . הוראה מתקנת יעילה ואפקטיבית מחייבת טיפול בילד /במתבגר בכל תחומי הלמידה ואינה רק מאמץ לסגירת הפערים בין הישגי הלומד לבין הישגי כיתתו. מטרתה המרכזית של הוראה זו לשפר את ביצועי והישגיי התלמיד בבית הספר ולהביאו לידי שליטה טובה יותר בכל התחומים הנלמדים בבית הספר,וכן להופכו ללומד עצמאי המאמין ומכיר ביכולותיו ללמוד ולהגיע להישגים . מתוך דברים אלה,ניתן להבין כי הוראה מתקנת היא גישה /שיטה טיפולית שמסייעת לילד/למתבגר/לסטודנט המגלה קשיים , להשתלב בתכנית הלימודים הכללית, עם בני-גילו', קבוצת השווים, וכן הוראה זו נבנית רק על סמך איבחון דידקטי מערכתי שערך המאובחן ועל בסיס פרופיל הלמידה ניגרת ונבנית התוכנית המותאמת ליכולותיו וקשייו של המאובחן.

כך, לדוגמא, ילד/מתבגר/סטודנט שמתקשה ללמוד קריאה בשיטה הנהוגה בכיתתו ובבית-ספרו, מקבל סיוע פרטני המבוסס על יכולותיו ועל פי חוזקות אלה תיגזר תוכנית הקריאה(חזותית, שלמותית, פונטית, ועוד), שמתאימה לו שיטת לימוד ומקדמת אותו לקראת היעדים בקריאה שהוצבו בתחילת התהליך.. כך גם לגבי סטודנטים המגלים קשיים מהותיים בחשבון, באנגלית, בערבית, ובכל התחומים רבי המלל.

בתהליך ההוראה המתקנת נילמדים אסטרטגיות למידה וכן מציידים את הלומד בכלים אופרטיביים להתמודדות עם הקשיים. חשוב כי בהוראה מתקנת משולבות ישולבו שתי מערכות מסונכרנות והן: ·

מערכת עקרונות טיפוליים: 1. יצירת קשר בין המורה/המאבחן לבין התלמיד/סטודנט. 2. הבניית המציאות וקריאה נכונה של המפה הדינמית של הסטודנט. 3. עזרה יחידנית לתלמיד באמצעות הגדרת קשייו והעלאת הקושי/לקות למודעות. 4. עבודה על דימוי עצמי וביטחון שיבנה בהדרגה אם ההתקדמות לעבר היעדים שהוצבו. ·

מערכת עקרונות דידקטיים מערכתיים: 1. עריכת אבחון דידקטי מערכתי ואיכותי עם תיקוף סטטיסטי ארצי ועם שימוש בכלים אבחוניים חדישים. 2. התאמה אינדיבידואלית של תוכנית הלימודים המתקנת לחוזקותיו של המאובחן. 3. 3.בניית תוכנית למידה אישית היוצאת מתוך פרופיל המאובחן והנשענת על חוזקותיו. 4. בדיקה ובקרה בפרקי זמן קבועים על פני רצף לימודי. להוראה המתקנת חשיבות רבה והיא תחום שלם העוסק בדרכי פתרון וטיפול בכישורי למידה באמצעות שיטות לימוד שונות ומגוונות, טכניקות עבודה ואסטרטגיות למידה שמקלות על התהליך משום שהם מכוונות ישירות לפרופיל הלמידה של המאובחן המגלה קשיים.

מטרות א. א. מרכיב אישיותי: ראיה עצמית מציאותית, קבלה עצמית ודימוי עצמי חיובי – למרות הקשיים, הנעה למאמצים מרביים לקידום היכולת, חיזוק דרכי התנהגות המאפשרות שילוב מבחינת הצרכים הלימודיים.

ב. ב. פיתוח אסטרטגיות ומיומנויות למידה שהן תנאי הכרחי לשיפור יכולת הלמידה..

ג. ג. ציוד בכלים שיאפשרו עקיפת ליקויים שאינם ניתנים לתיקון, פיתוח דרכי חשיבה והקניית מושגים ואוצר מלים מתאים (קדרון 1985).

העיקרון הבסיסי בהוראה מתקנת:

הוראה מתקנת אינה רק שינון הקריאה באותה שיטה בה למד הילד/המתבגר. ההוראה המתקנת נועדה לילד/למתבגר ולבוגר  שנכשל ברכישת הקריאה. כאשר כשלון זה מעיד שהשיטה בה למד הילד לא התאימה לו, יש צורך למצוא למענו שיטה שונה שתיתן מענה לקשיו.

 יתרונות המסגרת הלימודית:

 ההוראה המתקנת נעשית בהוראה יחידנית ובקבוצות קטנות. מטרת מסגרות אלו לאפשר למורה להתחשב ברגשותיו ובכישוריו של הפרט יותר ממה שמתאפשר במסגרת כיתה רגילה. התלמיד זוכה לחויות הצלחה מכיוון שמטלות הלמידה מדורגת יותר ומותאמות ליכולתו האישית. הצלחתה של ההוראה המתקנת תלויה במספר גורמי יסוד הקשורים בתלמיד, במורה ובשיטת ההוראה שניבנתה לו והמתבססת על חוזקותיו. כמו כן, הצלחת הוראה זו תלויה רבות במוטיבציה המניעה את התלמיד בעשייה . אולם לא פחות מכך תלויה ההצלחה באמון שהמורה המומחית נותנת בתלמיד וכן האמון שנותן הבית בתהליך הקידום והחתירה הקונסיסטנטית תוך נחישות, סבלנות והתמדה.

ההוראה המתקנת נועדה לתלמידי יסודי, חט"ב, תיכון ,צבא, סטודנטים לאוכלוסיה המבוגרת הרוצה לשפר ולהתקדם.

בקליניקה שלי- אני עובדת בדרך כלל רק עם מאובחניי שלהם בניתי תוכניות עבודה המותאמות לפרופיל הלמידה שהוצג ותוכנית זו מתבססת על חוזקות התלמיד ועוקפות את הקשיים המדווחים. במהלך שנות למידתי וצמיחתי כפרופסיונאלית  בתחום לקויות הלמידה וכן ריבוי הכובעים המקצועיים (איבחון דידקטי מערכתי, הוראה מתקנת המשלבת שיטות אקלקטיות רבות ,הנחיית קבוצות ויחידים, יעוץ בתחום לקויות הלמידה, אימון הורים ומתבגרים וצוותי עבודה בבית הספר, לימוד תלב"ס שתרם לי בבניית תוכניות למידה מערכתיות ואישיות) פיתחתי כלים ייחודיים ושיטות מערכתיות המשפרות מאוד את הישגי הילד/המתבגר והבוגר  ואת דימויו העצמי.

בעבודה בהוראה המתקנת אני עובדת ומחזקת גם את המנגנונים הלקויים העומדים בבסיס השפות תוך נתינת יחס חם, פתוח, מכיל ומקבל ללא שיפוטיות וביקורת. בעבודתי-הילד/הבוגר  הוא המרכז ומלוא תשומת הלב והחשיבה מופנית אליו כשהמטרה לשפר את יכולותיו ולהביאו למימוש הפוטנציאל הגבוה על פי רוב הטמון בו.

ההכשרה הארוכה בתחום לקויות הלמידה והתמקצעות רחבת היקף בתחומים משלימים/נושקים מאפשרים לי היום לנהל ולתהלך עם המאובחן את תהליכי הלמידה ובמקביל משפרות את היכולת הפנימית תוך העלאת המודעות והעלאת הדימוי העצמי שלו. .בניית המודעות העצמית של התלמיד/סטודנט מתמקדת בתחילה בפיתוח לומד עצמאי, בשיפור מיומנויות הלמידה, בהרחבת הכלים האופרטיביים בהתנהלות שלו ובהמשך התהליכים הולכים ומתרחבים למישורי חיים נוספים:בית, חברה, עבודה, לימודי העשרה, חוגים ועוד. תהליך ליווי זה מורכב ודורש ליווי והדרכה צמודה תוך הנחיית ההורים והצוותים הלוקחים חלק בטיפול ובליווי הנער המאובחן.

במרכזי ניתנים השירותים הבאים בתחום הוראה מתקנת לאחר אבחון מערכתי ובניית תוכנית למידה:

בתחום השפה והאוריינות בעברית : א.הוראה מתקנת בסיסית לשיפור המודעות הפונולוגית העומדת בבסיס רכישת השפות(עברית/אנגלית/ערבית/צרפתית).

ב.הוראה מתקנת לשיפור המודעות המורפולוגית.

ג. הוראה מתקנת לשיפור הערנות האורתוגרפיות תוך עבודה על מעבד החזותי והקינסתטי.

הוראה מתקנת בקריאה ובכתיבה:

א.הוראה מתקנת ברכישת קוד הפענוח, דיוק ושטף הקריאה והכתיבה.

ב.הוראה מתקנת בהבנת הנקרא והנשמע.

ג. הוראה מתקנת בכתיב ובכתב תוך החלפת כלי הכתיבה והתאמת הכלי לילד(החלפת אותיות דומות צליל, החסרת אותיות, השמטת סיומי מילים, סיכולי מילים, הוספת אהוי במקומות לא מתאימים,בעיות באנליזה החזותית).

במרכזי ניתנת הוראה מתקנת לילדים, בוגרים ולסטודנטים בתחומים הבאים: הוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה לעקיפת לקויות בתחומים רבי המלל. הוראה מתקנת להקניית מיומנויות היסוד בחשבון והנדסה. הוראה מתקנת להתמודדות עם טקסט מורכב ו/או מפעיל ורב שלבי. הוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה בספרות, בפסיכולוגיה, אזרחות, סוציולוגיה,היסטוריה, תנ"ך, הבעה, חיבור,לשון. כמו כן, מלווה פרויקטים בתחום פסיכולוגיה סוציולוגיה בכיתות יב'.

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים