גילה קדוש דדון - דוקטורנטית חינוך מיוחד

אבחון לקות למידה

אבחון לקות למידה:
אבחון הילד כבעל לקות למידה באופן מקיף בדרך כלל אינו מתבצע במסגרת השירותים הציבוריים בשל ריבוי התחומים הקשורים לנושא, ומקשה על ההורים, בשל העדר מידע על מרכזי אבחון מורשים, מוסמכים ומוכרים.לא ניתן להפנות ילד לאבחון ללא הסכמת ההורים.
אבחון של ליקוי למידה משקף את רמת האינטליגנציה (IQ) של הילד, הערכת תפקודים קוגניטיביים חשיבתיים, רגשיים, ובחינת דימוי הגוף והדימוי העצמי שלו וביטחונו העצמי. האבחון נעשה באמצעות כלי אבחון אוניברסאליים (מבחני מיומנויות, מבחני אינטליגנציה, מבחני אישיות), שמתבצעים על ידי מומחים. בדרך כלל תחומי האבחון הם: פסיכולוגי, דידקטי, נוירולוגי, שפתי, פסיכו-מוטורי, התפתחותי וכן אבחון של ליקוי ראייה. האבחון מבהיר מהם קשיי הילד וממליץ על סוג הטיפול הרצוי, ואף צופה את סיכוי הצלחתו במערכת החינוך. תוקף האבחון ל- 5 שנים בלבד. טיפול על סמך הדו"ח יכול לחזק את הילד וללמדו לממש את כישוריו, תוך ניצול היכולות שלו. יש לזכור כי למרות שיכולתו השכלית של הילד יכולה להיות ברמה גבוהה ביותר, הוא זקוק גם לכוחות נפשיים רבים כדי להתמודד ביומיום עם מצבים קשים הן בלימודים והן בחברה.  www.add.org.il
האבחון מהווה נקודת מוצא שלאחריה מוצאים הורים רבים את עצמם מבולבלים, לחוצים, מאוימים, נתונים לרגשות שליליים וחשים חסרי אונים. דרוש להם מידע אשר ישמש בסיס לקבלת החלטות לגבי הטיפול בילד, כגון: איך להתחיל בטיפול, היכן מטפלים, מה הסדר לפי חשיבות הנושאים לטיפול ועלויות הטיפול. בשלב זה המשפחה זקוקה לעזרה, לידע, לביטחון שצעדיהם שקולים ונכונים. הם זקוקים לזמן ומידע כדי להתארגן, להתגמש, לחוות את המשבר ולהתגבר עליו, לווסת את עולם הרגשות ולהעריך את המצב מחדש. לכך יש להוסיף את נטיית המערכת החינוכית שלא לשתף את ההורים בתכנון דרך הטיפול בילדם ובקבלת החלטות וביצוען. כיום יש יותר מודעות לחשיבות השיתוף בין המערכת להורים וליצירת דיאלוג פורה ביניהם, למען טובתו של הילד והעצמתו, ומשום שמעורבים כאן משאבים נפשיים וכספיים גבוהים ביותר. www.add.org.il
 
הידע המצטבר בחקר ההתפתחות של ילדים, והתרחבות השימוש בכלי הערכה ואבחון, מגבירים את הסיכוי לאתר קשיים וליקויים כבר בגיל הרך.אם לא אותרו הליקויים בשלבים המוקדמים, יש חשיבות רבה לזיהוי ולאיתור בשלבים הראשונים בבית הספר, כדי לתת להם טיפול הולם ולאפשר תכנון ההתערבות החינוכית. תקופת הילדות המוקדמת ידועה כתקופה בעלת השפעה מכרעת על התפתחותו  של הילד בעתיד. מחקרים מוכיחים שזוהי תקופה, שבה המוח מצטיין בגמישות ובהתמחות התפקודית שלו, ובנוסף לכך, זוהי תקופה, שהסביבה שבה נמצא הילד(פיזית ואנושית) תטביע חותמה על המשך חייו (שרוני, 1998).אבחון הילד כבעל לקות למידה באופן מקיף בדרך כלל אינו מתבצע במסגרת השירותים הציבוריים בשל ריבוי התחומים הקשורים לנושא, ומקשה על ההורים, בשל העדר מידע על מרכזי אבחון מורשים, מוסמכים ומוכרים.לא ניתן להפנות ילד לאבחון ללא הסכמת ההורים.
אבחון של ליקוי למידה משקף את רמת האינטליגנציה (IQ) של הילד, הערכת תפקודים קוגניטיביים חשיבתיים, רגשיים, ובחינת דימוי הגוף והדימוי העצמי שלו וביטחונו העצמי. האבחון נעשה באמצעות כלי אבחון אוניברסאליים (מבחני מיומנויות, מבחני אינטליגנציה, מבחני אישיות), שמתבצעים על ידי מומחים. בדרך כלל תחומי האבחון הם: פסיכולוגי, דידקטי, נוירולוגי, שפתי, פסיכו-מוטורי, התפתחותי וכן אבחון של ליקוי ראייה. האבחון מבהיר מהם קשיי הילד וממליץ על סוג הטיפול הרצוי, ואף צופה את סיכוי הצלחתו במערכת החינוך. תוקף האבחון ל- 5 שנים בלבד. טיפול על סמך הדו"ח יכול לחזק את הילד וללמדו לממש את כישוריו, תוך ניצול היכולות שלו. יש לזכור כי למרות שיכולתו השכלית של הילד יכולה להיות ברמה גבוהה ביותר, הוא זקוק גם לכוחות נפשיים רבים כדי להתמודד ביומיום עם מצבים קשים הן בלימודים והן בחברה.  www.add.org.il
האבחון מהווה נקודת מוצא שלאחריה מוצאים הורים רבים את עצמם מבולבלים, לחוצים, מאוימים, נתונים לרגשות שליליים וחשים חסרי אונים. דרוש להם מידע אשר ישמש בסיס לקבלת החלטות לגבי הטיפול בילד, כגון: איך להתחיל בטיפול, היכן מטפלים, מה הסדר לפי חשיבות הנושאים לטיפול ועלויות הטיפול. בשלב זה המשפחה זקוקה לעזרה, לידע, לביטחון שצעדיהם שקולים ונכונים. הם זקוקים לזמן ומידע כדי להתארגן, להתגמש, לחוות את המשבר ולהתגבר עליו, לווסת את עולם הרגשות ולהעריך את המצב מחדש. לכך יש להוסיף את נטיית המערכת החינוכית שלא לשתף את ההורים בתכנון דרך הטיפול בילדם ובקבלת החלטות וביצוען. כיום יש יותר מודעות לחשיבות השיתוף בין המערכת להורים וליצירת דיאלוג פורה ביניהם, למען טובתו של הילד והעצמתו, ומשום שמעורבים כאן משאבים נפשיים וכספיים גבוהים ביותר. www.add.org.il
ועתה אסקור את המאמרים שבחרתי על פי הקשרם לנושא הפרויקט שלי, שעוסק בבחינת הדרכים לספק מסגרות של תמיכה ועזרה לילד לקוי הלמידה ומשפחתו, הורים ואחים, בכל הנוגע להתמודדות הרגשית והחברתית עם הליקוי ומשמעויותיו.

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים