גילה קדוש דדון - דוקטורנטית חינוך מיוחד

עקרונות ופילוסופיית האימון

 

עקרונות ופילוסופיית האימון

 

 

רקע

בעשור האחרון הולך והופך הקואוצ'נג אלטרנטיבה תכליתית לתחומי הייעוץ הקלאסיים. תהליך האימון הוא מסע אישי מרתק לעבר העתיד.

מטרתו המרכזית היא להביא את המתאמן למצב אופטימאלי יותר בתחומי החיים שלו.

האיגוד הבינלאומי לקואוצ'ינג מכוון לאימון המכבד את הלקוח כמומחה לחייו ולעבודתו ומאמין שכל אדם הוא יצירתי, בעל תושייה ושלם. כלומר, יש לו את כל התשובות לשאלותיו.

על בסיס יסודות אלה, אחריותו של המאמן היא:

 

*לגלות, להבהיר ולהיות שותף למה שהלקוח רוצה להשיג.

*להניע את המתאמן לגילוי עצמי.

*להניע את הלקוח להפיק מעצמו פתרונות ואסטרטגיות.

*לראות במתאמן כאדם המחויב לשאיפותיו.

המשמעות המעשית של עקרונות אלה כפי שהם באים לידי ביטוי מלא בתהליך האימון:

 

1.תפיסת המתאמן כאדם שלם , ומעצם היותו שלם האימון לא יעסוק בפיתוח תכונותיו, יכולותיו וכישוריו של המתאמן, אלא, האימון מתייחס לכל אלה כנתון ומתמקד בשאלה: כיצד ניתן, על בסיס מכלול מאפייניו ויכולותיו של המתאמן כפי שהם, לנהל ולמנף יכולות אלה לרמת ההצלחה הגבוהה והמתאימה ביותר? מכן שהאימון מתמקד בהקניית היכולת להפיק מיכולות נתונות את רמת ההצלחה הגבוהה ביותר.

 

2.מאחר והאימון אינו עוסק בפיתוח יכולות, יש להפעיל המון יצירתיות וגמישות ומכאן שתושייה ויצירתיות הם עקרונות מרכזיים.

 

3.תפיסת המתאמן כמומחה לחייו ולעבודתו משמעותה שאת כל ההחלטות לגבי עתידו מקבל המתאמן ומכאן שהוא המחויב.

 

4. תפקיד המאמן להניע ולהוביל את המתאמן לגלות מתוך עצמו את חזונו וייעודו. כלומר, המתאמן צריך להפיק ממכלול נתוניו את האסטרטגיה המתאימה לו ביותר ואת הפתרונות הנכונים עבורו, ולעזור למתאמן לקחת אחריות על חייו, ליצור מחויבות לשאיפותיו ולהיות הקברניט של ספינתו על כל ההחלטות.

 

דגם אימון קו-אקטיבי

"המושג "קו-אקטיבי" מתייחס למערכת יחסי אימון, שבה המאמן והמתאמן הם שותפים פעילים"(לורה ויתוורת'2006).מערכת אמון זו שבין המתאמן למאומן היא זו המכונה "הברית האימונית".

 

לברית זו ארבעה יסודות מרכזיים והם:

 

1.הלקוח הוא יצירתי ושלם מעצם היותו אדם תבוני.

 

2.האימון מתייחס למכלול חייו של המתאמן.

 

3.האג'נדה של המתאמן ולא של המאמן.כלומר, המתאמן הוא מוקד האימון. רצונותיו ושאיפותיו הם נושאי האימון. מערכת היחסים בין המאמן למתאמן קיימת רק כדי לעסוק באג'נדה של המתאמן ולכן היא תהיה במרכז.האג'נדה תתייחס לשלושה היבטים מרכזיים בחייו של המתאמן:הגשמה, איזון ותהליך.

הגשמה: חיים שהוגשמו הם חיים בעלי ערך מוסף, כאשר אדם ממש את מלוא הפוטנציאל שלו אז הוא חש כי הגיע להגשמה.

איזון:קצב החיים המודרני גורם לנו לא פעם להישאב לעבודה, ללימודים לחברים ולילדים עד שלא נותר לנו זמן קט לעצמנו לחלומותינו.מכאן שתהליך האיזון בחיים אלה הוא לא פשוט ולא פעם חמקמק.האימון עוסק במכלול חייו של המתאמן. ולנו כמאמנים יש חשיבות לשקף את כל מעגלי החיים של הלקוח ולכן ברוב הפעמים בפגישה הראשונה נעשה הערכה מכילה ומקיפה של כל תחומי החיים ונאמן רק את הנקודות שהלקוח חש בהם חסר שביעות רצון ו/או תקוע.מכאן שיזון הוא מצב של תנועה מתמדת של זרימה של שיזור של מעגלי החיים ולחכן יותר מעשי לבחון אם המתאמן מתקדם לקראת איזון או מתרחק ממנו.

תהליך: האדם מצוי כל חייו בתהליך כזה או אחר, לעיתים תהליך הדורש הרבה תעצומות ולעיתים תהליך יותר נינוח וזורם. מאחר ותהליך האימון תורם רבות להשגת תוצאות אנו המאמנים עלולים "ליפול" למלכודת "התוצאות"-התמקדות יתר בתוצאה וביעד שלפנינו והחמצת השטף של המסע.תפקיד המאמן הוא להבחין, למקד, לשקף ולהצביע על המקום בו מצוי המתאמן תוך עידוד והכוונה עד לניווט מוצלח יותר.

 

4.מערכת היחסים בין המתאמן למאמן היא ברית המעוצבת כתשובה על צרכי המתאמן.באימון הכוח מוענק לתהליך האימון ולא למאמן. הם עובדיו יחדיו כדי לעצב את הברית שתענה על צורכי המתאמן. כאן המתאמן פעיל, והוא ממלא תפקיד משמעותי בכך שהוא זה שצריך להצהיר כיצד היה רוצה שנאמן אותו, יש להתייחס לסגנון חייו ולסגנון הלמידה שלו. כלומר יש להתאים את ה"חליפה" למתאמן על פי מידותיו.

*אימון משמעותו עשייה ולמידה ומכאן שתהליך האימון הוא תהליך דינאמי המוביל לשינוי. כי העשייה מניעה את המתאמן קדימה וזה יסוד האימון.

תוצר העבודה המשותף של המתאמן והמאמן הוא פעולה ולמידה הדדית.

 

יחודו של הקואוצ'ינג (בתוךהספר  "אימון לחיים"בספרו של -ראובן כ"ץ)

 

1.האימון הוא תהליך מובנה, מקצועי, שיטתי ממוקד תוצאות ושלם, המתבצע ב"אחד על אחד" או בקבוצות קטנות בעלות מטרות משותפות ברורות.

2.הכלי המרכזי של האימון הוא התוצאות עצמן.

3 החשיבה של האימון היא חשיבה תוצאתית.

4.האימון מתמקד בבניית אסטרטגיית הצלחה שתוביל לתוצאות הטובות ביותר ביכולות ובנתונים הקיימים.

5. האימון הינו תהליך רציונאלי, מעשי ומקצועי המתמקד במציאות העכשווית.

נקודת המוצא היא:יכולותיו מיומנויותיו וסך כל המשאבים המקצועיים, החברתיים והאישיים אותם צבר המתאמן עד היום והם אלה שיהוו את הבסיס להצלחתו בעתיד.

6.הכלי המרכזי באימון הוא "מפת התוצאות" כלומר חשיבה תוצאתית.

7. מרכז הכובד הוא שיתוף הפעולה בין המתאמן למאמן ואוסף הכלים אותם מציע המאמן לטובת הצלחת המתאמן.

 

מיומנויות וכלי האימון:

א.הקשבה:

המאמן מקשיב למתאמן ברמה עמוקה, זוהי הקשבה למשמעות שמאחורי הסיפור, לתהליך המונח ביסודו,. המאמן מקשיב בקשב רב להופעת חזונו של המתאמן, לערכיו ולעקרונותיו. כמו כן, בתהליך ההקשבה המאמן מקשיב גם לפחדיו, להתנגדויותיו ולשדונים הנמצאים כדי לחבל ולהתנגד לשינוי. תהליך זה לא פשוט משום שהמאמן צריך לפתח מיומנויות הקשבה המתיחסת לדקויות ולהיסוסים של הלקוח. ישנן שלוש רמות הקשבה:

1.הקשבה ברמה 1:היא הקשבה פנימית, אנו שומעים את מילותיו של הלקוח אבל מתמקדים במשמעותן לנו.

2. הקשבה ברמה 2-היא הקשבה ממוקדת.

3.הקשבה ברמה 3- היא הקשבה כוללת ומקיפה: זוהי הקשבה הקולטת רגש, שפת גוף ואת הסביבה עצמה.ברמה זו המאמן קולט מסרים נוספים כמו את מצב הרוח, הקצב והאנרגיה של המתאמן.

 

ב.אינטואיציה

הקשבה ברמות 2 ו-3 מספקות למאמן גם גישה יעילה יותר לאינטואיציה שלו.אינטואיציה היא סוג של ידיעה שנמצאת ברקע לרוב נותרת דוממת. לחוש זה עוצמה גדולה והמאמן מקבל באמצעותה מידע רב ואז בתהליך האימון הוא משלב אותו.

 

ג.סקרנות

סקרנות היא הקשר המציע מסגרת מסוימת לתהליך הצגת השאלות. הסקרנות פתוחה, מזמינה, רחבה ועוצמתית. הסקרנות ככלי באימון מאפשרת למאמן ולמתאמן להיכנס אל נבכי החיים. המאמן יכול להציג למתאמן שאלות עוצמתיות כדי לחדור את מערכות ההגנה שלו.

 

ד.פעולה/למידה

לשיחת האימון יש תכלית עוצמתית רבה, ולה שתי מטרות:לקדם פעולה ולהעמיק את הלמידה.אחריות מעשית הופכת את תהליך השינוי למוחשי יותר, ממוקד יותר, עם משמעות עצמית גבוהה. הטלת אחריות מעשית על המתאמן מתבצעת באמצעות שאלות בסיסיות ששואל המאמן:"מה אתה מתכוון לעשות?" או "מה לוח הזמנים שלך לפעולה זו?:"לעיתים המאמן והמתאמן מחליטים על אמצעי דיווח נוספים לאחריות המעשית.

 

ה. ניהול עצמי

כדי לשמור על האג'נדה של הלקוח, המאמן חייב לזוז מן הדרך.ניהול עצמי פירושו, יכולתו של המאמן להניח בצד את דעותיו, תפיסותיו העדפותיו האישיות ולהיות "שם" עם המתאמן, להיות כמעט בלתי נראה.

 

ו.דיוק ובהירות-גיבוש והעברת מסר נקי ובעל משמעות ברורה למשמיע ולשומע.התיאור נטול פרשנות וביקורת ותפקידו להבהיר את הכוונה הגלויה ולחשוף כוונה נסתרת מודעת או לא.

 

ז.השורה התחתונה

 

ח.עידוד ודרבון הלקוח

 

ט.איתגור-הזמנת המאומן להתמודדות עם משימה או מטרה חדשה עבורו.

 

י.הצבת מטרות ותכנון תהליך האימון.

 

יא.שאלות חקירה לעורר תובנות חדשות.

 

יב.לראות את התמונה הגדולה בתוך הסיפור של המתאמן.כלומר, את כל תחומי החיים, היא מתייחסת לכל אירוע צומת או פרשת דרכים בחיים. התמונה הגדולה כוללת את הדברים המהותיים לי בחיים.

 

יג.שיקוף-המאמן מציג למאומן זווית ראייה נוספת לדברים אותם אמר עם משמעות אחרת בלי לשנות את תוכן הדברים.

 

יד.יצירת מבנים תומכי פעולה.

 

טו.יצירת חזון-תמונת עתיד במיטבה. הוא מציב שאיפה הקיימת בתוכנו וטרם מומשה. תמונת החזון מניעה אותנו תוך מחויבות כלפי עצמי והאחרים. כמו כן, נותן תוכן ומשמעות לחיים. החזון מהווה גשר בין ההווה לעתיד ומספק לנו את הכיוון.

 

טז.שאלות עוצמה.

 

יז.להיות כאן ועכשיו(לא להכניס את כל ההיסטוריה למרחב האימוני, אלא ,יש להתייחס לדילמות איתם מתמודד המאומן כיום).

 

יח. תקשורת מקרבת-יצירת קשר וקשב בין שני בני אדם או יותר כאשר הדובר מדבר בגוף ראשון יחיד ומציין זאת מזמן לזמן(שלום רותם,2007) 

 

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים